BuildAid

Ved å investere i kunnskap og ny vaskeri-teknologi skal vi i Nor Tekstil skape fornøyde kunder og ren glede. Men vi engasjerer oss også i BuildAid for å gjøre verden litt bedre.

Nor Tekstil støtter BuildAid.

Vår miljøpolitikk

Nor Tekstil har mål om å redusere miljøpåvirkningen fra sin virksomhet. Dette gjelder utslipp av klimagasser, forbruk av energi, vann og kjemikalier i den daglige drift, samt avfallshåndtering som sikrer minimering og nødvendig sortering av avfall. Det skal også være gode rutiner for forebygging av forurensing av luft, vann og grunn.

Presentasjon Nor Tekstil

Konsernet Nor Tekstil er Norges ledende aktør innen tekstilservice og vaskeritjenester. Samlet består konsernet av 19 vaskerier fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. Vi yter tjenester til helsesektor, hoteller, industri-, handels- og servicebedrifter.

Se presentasjon av Nor Tekstil på YouTube.

Se videopresentasjon av Nor Tekstil

Hedres for fagopplæring

Under årskonferansen til Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn ble Nor Tekstil tildelt pris for sin innsats med utdanning av fagarbeidere i vaskerifaget.